logo

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

İnternet sayesinde genişleyen ağ yapıları ve sistemlerdeki bilgilere ulaşılabilirlik, performans gibi kriterlerin yanında; mevcut network üzerinde çalışan uygulamaların ve veri güvenlik politikalarının uygulanmasının önemi artmaktadır. Artık,  kullanılan sistemlere karşı tehditler daha tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Bu tehditler, çalışan sistemlerimizi tamamıyla kullanılmaz duruma getirebilecek boyutlara ulaşabilmektedir. Dışarıdan yerel ağımıza gelebilecek tehditler veya yerel ağımızdaki tehlikeleri önleyebilmek; ağdaki donanımların ve kullanıcıların kimlik doğrulaması ile yetkilerin doğru planlanması büyük önem taşımaktadır.

Virus, trojan, adware, spyware, spam, fishing gibi tehditler, bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini derinden etkileyen unsurlardır. Bu tehditlere karşı hem sunucularımızı hemde istemci bilgisayarlarımızı koruma altına almak, günümüzün en önemli gerekliliklerindendir.

Elektronik Ortam Güvenliğinde Verdiğimiz Destekler;

  • Bilgi güvenliğini yönetim hizmeti,
  • Kurumsal bilgi güvenliği standartların oluşturulması İSO/IEC 27001,
  • İnternet erişim güvenlik testleri ve analiz süreçleri,
  • Firewall yazılım ve donanım UTM ürünleri,
  • Kimlik doğrulama çözümleri,
  • Web erişim güvenliği çözümleri,
  • Intrusion Prevention sistemleri IPS,
  • SSL VPN ürünleri,
  • İçerik kontrol yazılımları,
  • Virüs yazılım çözümleri.